Smlouva o půjčce

Základní smluvní dokument, který se uzavře mezi věřitelem a žadatelem – dlužníkem na základě reálné transakce, tedy převedení finančních prostředků na účet dlužníka nebo vyplacení v hotovosti. Reálné předání obsahu půjčky je v tomto případě nezbytné. Hlavní rozdíl mezi Úvěrovou smlouvou a Smlouvou o půjčce není jen v reálném předání finančních prostředků, ale také v…

Americká hypotéka bez dokládání příjmů

Bydlení, auto, dovolená, podnikání, studia, zařízení, rekonstrukce, financování projektu, dluhy, exekuce. To všechno jsou důvody k tomu, že potřebujete peníze a obvykle nejde o malou sumu. Můžete si pořídit spotřebitelský úvěr s nehorázně vysokým úrokem nebo sáhnout po hypotéce. Druhá varianta je lepším řešením a to už jen z toho důvodu, že je tady větší…

Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je hlavní smluvní dokument, který se uzavírá mezi věřitelem a dlužníkem – žadatelem, na základě, které následně věřitel poskytne žadateli peníze. V praxi jde o typ smlouvy, která je sjednána už jako dohoda o poskytnutí finančních prostředků, ve které se věřitel zavazuje k vyplacení finančních prostředků žadateli a žadatel se zavazuje k jejich…

Ručitel

Dle Obchodního zákoníku je ručitelem ta osoba, která věřiteli, u kterého žadatel o půjčku žádá, písemnou formou potvrdí, že v případě nesplacení dlužné částky žadatelem, převezme na sebe odpovědnost a dlužnou částku za žadatele uspokojí. Tento závazek je možný uznat na základě řádné písemné smlouvy, kterou věřiteli ručitel podepíše. Po ručiteli lze splacení vzniklého závazku…

Spolužadatel

Spolužadatelem o půjčku, úvěr se nazývá osoba, která není hlavním žadatelem o úvěr, ale stává se spolužadatelem z důvodu příbuzenského vztahu buď automaticky – manžel, manželka, registrované partnerství nebo z důvodu navýšení nedostatečného příjmu žadatele. Spolužadatelem pro navýšení příjmů žadatele může být nejen osoba příbuzná, ale i kamarád, kolega, který souhlasí s titulem spolužadatel a…

Bonita klienta

Bonita klienta je hodnota úvěrového rizika banky, či jiné společnosti, která poskytuje půjčku, tedy schopnost žadatele o půjčku, klienta splácet svoje současné a budoucí závazky. V praxi to znamená, že čím vyšší je bonita klienta, tím nižší je pro věřitele riziko, že půjčené peníze nedostane zpět. Jako odměnu za vyšší bonitu získá žadatel, klient nižší…

podškrtnout

Efektivní půjčka- posouzení situace pro každého zájemce

Půjčka zprostředkovaná společnosti FAHD s.r.o. www.fahd.cz představuje způsob, jak získat požadované finanční prostředky velmi rychle. Pokud jste si šli někdy pro úvěr do banky, tak určitě víte, jak to probíhá. Nekonečné vyptávání se, dokládání podkladů a spousta dalších záležitostí, které celý proces zdržují. V nebankovní společnosti se také ptají, ale mnohdy je proces rychlejší a…

Dlužník

Jako dlužník se definuje fyzická nebo právnická osoba, subjekt, které jiná fyzická nebo právnická osoba, subjekt poskytla finanční půjčku, úvěr. Dlužníkem se také stává ten, kdo neuhradil vůči jiné osobě, subjektu vzniklou pohledávku, dluh (platba za odebrané zboží, neuhrazené zálohy za služby, atd.) Povinností dlužníka je řádně a včas uhradit vzniklou pohledávku, obvykle splátkovým kalendářem…

Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, subjekt, která poskytuje peněžní půjčku, úvěr a jako odměnu si může účtovat úrok. Dále je to osoba, subjekt, která má oprávnění požadovat úhradu pohledávky po dlužníkovi. Může jít tedy o jednotlivce (příbuzný, kamarád), ale také o bankovní nebo nebankovní subjekt poskytující finanční služby. Věřitelem se může stát každý starší…

Nebankovní hypotéky s řešením pro vaši situaci

Bankovní společnosti jsou nejčastěji navštěvovaným sektorem v oblasti úvěrů, hypoték a půjček. Jejich podmínky získání jsou však natolik přísné, že stačí málo a žadatel již měřítkem neprojde. Po čase stráveném papírováním a čekáním je to pro klienta, který počítal s penězi velké zklamání. Právě z toho důvodu je dalším oblíbeným sektorem na finančním trhu oblast…