Spolužadatel

Spolužadatelem o půjčku, úvěr se nazývá osoba, která není hlavním žadatelem o úvěr, ale stává se spolužadatelem z důvodu příbuzenského vztahu buď automaticky – manžel, manželka, registrované partnerství nebo z důvodu navýšení nedostatečného příjmu žadatele. Spolužadatelem pro navýšení příjmů žadatele může být nejen osoba příbuzná, ale i kamarád, kolega, který souhlasí s titulem spolužadatel a…