Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je hlavní smluvní dokument, který se uzavírá mezi věřitelem a dlužníkem – žadatelem, na základě, které následně věřitel poskytne žadateli peníze.
V praxi jde o typ smlouvy, která je sjednána už jako dohoda o poskytnutí finančních prostředků, ve které se věřitel zavazuje k vyplacení finančních prostředků žadateli a žadatel se zavazuje k jejich splacení.
Uvedená smlouva obsahuje všechny potřebné a domluvené náležitosti, jako práva, podmínky a povinnosti obou stran. Není neobvyklý ani název Smlouva k úvěru, Smlouva o úvěru.
Co musí úvěrová smlouva obsahovat?
• identifikační údaje věřitele a dlužníka
• výše úvěru
• výše úroku a úrokové sazby
• RPSN
• vyčíslení dalších poplatků
• doba splatnosti
• datum, místo a podpis
Úvěrová smlouva může obsahovat i další náležitosti, jako například způsob zajištění, účel úvěru, sankce nebo další povinnosti a podmínky, atd.
Na úvěrovou smlouvu většinou navazují i Všeobecné obchodní podmínky bankovní nebo nebankovní společnosti.
dohod