Spolužadatel

Spolužadatelem o půjčku, úvěr se nazývá osoba, která není hlavním žadatelem o úvěr, ale stává se spolužadatelem z důvodu příbuzenského vztahu buď automaticky – manžel, manželka, registrované partnerství nebo z důvodu navýšení nedostatečného příjmu žadatele.
Spolužadatelem pro navýšení příjmů žadatele může být nejen osoba příbuzná, ale i kamarád, kolega, který souhlasí s titulem spolužadatel a dobrovolně se podujme tímto způsobem k navýšení příjmů žadatele, aby potřebnou půjčku, úvěr žadatel získal.
diskuze