Ručitel

Dle Obchodního zákoníku je ručitelem ta osoba, která věřiteli, u kterého žadatel o půjčku žádá, písemnou formou potvrdí, že v případě nesplacení dlužné částky žadatelem, převezme na sebe odpovědnost a dlužnou částku za žadatele uspokojí.
Tento závazek je možný uznat na základě řádné písemné smlouvy, kterou věřiteli ručitel podepíše.
Po ručiteli lze splacení vzniklého závazku žádat pouze v případě, že pohledávku neuspokojil žadatel – dlužník řádně a včas ani po obdržení písemné výzvy od věřitele.
V momentě, kdy ručitel pohledávku za dlužníka splatí, stává se vůči dlužníkovi věřitelem.
podškrtnout