Věcné břemeno

Jedná se o zatížení nemovité věci, kterým je určitým způsobem omezené vlastnické právo majitele nemovitosti. Jde o zatížení ve prospěch jiné konkrétní osoby nebo vlastníka jiné nemovitosti. V praktickém životě to znamená například doživotní právo bydlení rodičů, sourozenců, či jiných osob, přístup k pozemku například sousedovi, zdržení se určité výstavby, atd. Tato omezení přecházejí automaticky…

Potvrzení o příjmu

Jde o formulář určité banky, u které klient žádá o úvěr, půjčku, hypotéku. Tímto formulářem prokazuje klient svoje příjmy a formulář vyplní a potvrdí dle příslušných požadovaných údajů zaměstnavatel klienta. Nejdůležitější informací v tomto formuláři je výše příjmů žadatele, které hrají vysokou roli pro získání úvěru, půjčky u bankovní, či nebankovní společnosti.

P. M.

Zkratka P. M. nebo také p. m., se kterou se setkáte na finančním trhu v oblasti úvěrů, půjček a hypoték a je odvozena z latinského „ per month „ co znamená měsíčně. V případě úvěrů a dalších finančních produktů to znamená měsíční úrokovou míru neboli sazbu pro připisování úroků.

P. A.

Zkratka P. A. nebo p. a. je odvozena z latinského „per annum“ tedy ročně. Setkáte se s ní u úvěrů, půjček a hypoték a znamená to roční úrokovou sazbu, míru za rok. Například, když je uvedeno 6,5 % p. a. tak to znamená roční úrokovou sazbu 6,5% neboli 6,5% za rok.

Kreditní karta

Druh platební karty, kterou klient získá při založení běžného bankovního účtu, ale také se může jednat o kreditní kartu, která slouží k čerpání revolvingového úvěru. Kreditní karta vystavená pro revolvingový úvěr má předem sjednaný určitý limit k čerpání, který následně po využití klient splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Peníze z kreditní karty může využívat opakovaně.

Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba zřízená na bankovním účtu, která umožňuje klientovi čerpat peníze v určitém rozsahu nad rámec jeho vlastních prostředků, zůstatků na účtu. Jde vlastně o jakýsi krátkodobý úvěr poskytovaný k běžnému účtu s povoleným přečerpáním limitu vlastních peněžních prostředků. Další podmínky jsou již individuální u každé bankovní společnosti a můžete se setkat i…

Mimořádná splátka

Jedná se o splátku k úvěru, půjčce, kterou je částečně nebo zcela uhrazený úvěr, půjčka. Jde o splátku, která je hrazena mimo obvyklý splátkový kalendář a obvykle je vyšší, než pravidelná měsíční splátka. Podmínky a případné zpoplatnění má každá společnost ve svých podmínkách nebo uvedené přímo v úvěrové smlouvě, smlouvě o půjčce.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr Jedná se o půjčku, úvěr, která obsahuje další možnosti, a sice obnovitelnou finanční rezervu, kterou může klient opakovaně využívat. Obvykle může finanční rezervu čerpat současně s již běžícím úvěrem a po každé splátce znovu čerpat uspořené peníze. S formou revolvingového úvěru, půjčky se často můžete setkat u kreditních karet. Jde tedy o opakovaně…

Upomínka

Jedná se o výzvu od věřitele dlužníkovi, že věřitel neobdržel domluvenou splátku v daném termínu splatnosti. Většinou se jedná o výzvu písemnou, můžete se však setkat i s výzvou formou textové zprávy na mobilní telefon nebo formou na email. Zpoplatnění upomínky je u každé společnosti individuální záležitost. V dalších krocích může věřitel uplatnit vymáhací proces.

Vinkulace

V případě vinkulace pojištění, jde o vázání případného vyplácení pojistného plnění ve prospěch věřitele. Stručně řečeno, jde o zastavení pojistného plnění ve prospěch věřitele, které se vztahuje na úvěr nebo hypotéku, kterých využití bylo na určitou věc, obvykle nemovitost, vozidlo. Takové pojištění může být životní nebo pojištění dané věci, která je předmětem získaného úvěru a…