Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, subjekt, která poskytuje peněžní půjčku, úvěr a jako odměnu si může účtovat úrok.
Dále je to osoba, subjekt, která má oprávnění požadovat úhradu pohledávky po dlužníkovi. Může jít tedy o jednotlivce (příbuzný, kamarád), ale také o bankovní nebo nebankovní subjekt poskytující finanční služby.
Věřitelem se může stát každý starší 18 let, kdo vůči někomu dalšímu má nějakou pohledávku, která nebyla uhrazena, splacena.
dům