Bonita klienta

Bonita klienta je hodnota úvěrového rizika banky, či jiné společnosti, která poskytuje půjčku, tedy schopnost žadatele o půjčku, klienta splácet svoje současné a budoucí závazky.
V praxi to znamená, že čím vyšší je bonita klienta, tím nižší je pro věřitele riziko, že půjčené peníze nedostane zpět. Jako odměnu za vyšší bonitu získá žadatel, klient nižší úrokovou sazbu a naopak.
Z čeho bonita klienta vychází?
• osobní údaje – věk, vzdělání, rodinný stav, počet dětí a vyživovaných osob, pohlaví
• celkové příjmy klienta, žadatele
• zdroj příjmů
• měsíční a jiné pravidelné výdaje
• počet úvěrů, které v době žádosti klient splácí
• užívání kreditních karet, jejich limity a také kontokorent
• platební morálka žadatele
Platební morálka žadatele probíhá kontrolou všech dostupných úvěrových registrů.
Patří mezi ně:
• Bankovní registr dlužníků ( CBCB)
• Nebankovní registr dlužníků ( CNCB)
• SOLUS
Z těchto registrů potencionální věřitel zjistí informace o úvěrové historii žadatele minulé i současné, tedy splátky v prodlení, zesplatněné úvěry, splacené úvěry, ale také informace o opožděných platbách mobilním operátorům.
V případě, že má klient bonitu nízkou, může jej ještě zachránit spolužadatel nebo ručitel.
prachy