Věcné břemeno

Jedná se o zatížení nemovité věci, kterým je určitým způsobem omezené vlastnické právo majitele nemovitosti. Jde o zatížení ve prospěch jiné konkrétní osoby nebo vlastníka jiné nemovitosti. V praktickém životě to znamená například doživotní právo bydlení rodičů, sourozenců, či jiných osob, přístup k pozemku například sousedovi, zdržení se určité výstavby, atd. Tato omezení přecházejí automaticky…

Potvrzení o příjmu

Jde o formulář určité banky, u které klient žádá o úvěr, půjčku, hypotéku. Tímto formulářem prokazuje klient svoje příjmy a formulář vyplní a potvrdí dle příslušných požadovaných údajů zaměstnavatel klienta. Nejdůležitější informací v tomto formuláři je výše příjmů žadatele, které hrají vysokou roli pro získání úvěru, půjčky u bankovní, či nebankovní společnosti.

P. M.

Zkratka P. M. nebo také p. m., se kterou se setkáte na finančním trhu v oblasti úvěrů, půjček a hypoték a je odvozena z latinského „ per month „ co znamená měsíčně. V případě úvěrů a dalších finančních produktů to znamená měsíční úrokovou míru neboli sazbu pro připisování úroků.

P. A.

Zkratka P. A. nebo p. a. je odvozena z latinského „per annum“ tedy ročně. Setkáte se s ní u úvěrů, půjček a hypoték a znamená to roční úrokovou sazbu, míru za rok. Například, když je uvedeno 6,5 % p. a. tak to znamená roční úrokovou sazbu 6,5% neboli 6,5% za rok.

Jde to i bez starostí

V dnešní době existuje mnoho hypotéka, na které se můžete spolehnout a ze kterých si můžete vybírat. Možností je mnoho a volba je jenom na Vás. Co Vám tedy může nabídnout americká hypotéka? Jedná se o půjčku, která je převážně nabízena nebankovními společnostmi. Je oblíbená u velkého množství jedinců. Co za její oblibou vlastně stojí?…

Kreditní karta

Druh platební karty, kterou klient získá při založení běžného bankovního účtu, ale také se může jednat o kreditní kartu, která slouží k čerpání revolvingového úvěru. Kreditní karta vystavená pro revolvingový úvěr má předem sjednaný určitý limit k čerpání, který následně po využití klient splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Peníze z kreditní karty může využívat opakovaně.

Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba zřízená na bankovním účtu, která umožňuje klientovi čerpat peníze v určitém rozsahu nad rámec jeho vlastních prostředků, zůstatků na účtu. Jde vlastně o jakýsi krátkodobý úvěr poskytovaný k běžnému účtu s povoleným přečerpáním limitu vlastních peněžních prostředků. Další podmínky jsou již individuální u každé bankovní společnosti a můžete se setkat i…

Mimořádná splátka

Jedná se o splátku k úvěru, půjčce, kterou je částečně nebo zcela uhrazený úvěr, půjčka. Jde o splátku, která je hrazena mimo obvyklý splátkový kalendář a obvykle je vyšší, než pravidelná měsíční splátka. Podmínky a případné zpoplatnění má každá společnost ve svých podmínkách nebo uvedené přímo v úvěrové smlouvě, smlouvě o půjčce.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr Jedná se o půjčku, úvěr, která obsahuje další možnosti, a sice obnovitelnou finanční rezervu, kterou může klient opakovaně využívat. Obvykle může finanční rezervu čerpat současně s již běžícím úvěrem a po každé splátce znovu čerpat uspořené peníze. S formou revolvingového úvěru, půjčky se často můžete setkat u kreditních karet. Jde tedy o opakovaně…

Registr dlužníků a hypotéka

Kde jsou ty časy, kdy nebyly žádné registry dlužníků? Dnes díky zpřísněným podmínkám pro získání úvěrů a hypoték jde každý žadatel s kůží na trh. Nevyhne se tomu, aby jeho život nebyl bankou prolustrovaný z každé strany, a často musí soukromí a diskrétnost stranou. Bankovní i nebankovní společnosti se zajímají o plat, počet dětí, zaměstnání,…