Dlužník

Jako dlužník se definuje fyzická nebo právnická osoba, subjekt, které jiná fyzická nebo právnická osoba, subjekt poskytla finanční půjčku, úvěr. Dlužníkem se také stává ten, kdo neuhradil vůči jiné osobě, subjektu vzniklou pohledávku, dluh (platba za odebrané zboží, neuhrazené zálohy za služby, atd.) Povinností dlužníka je řádně a včas uhradit vzniklou pohledávku, obvykle splátkovým kalendářem…