Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je hlavní smluvní dokument, který se uzavírá mezi věřitelem a dlužníkem – žadatelem, na základě, které následně věřitel poskytne žadateli peníze. V praxi jde o typ smlouvy, která je sjednána už jako dohoda o poskytnutí finančních prostředků, ve které se věřitel zavazuje k vyplacení finančních prostředků žadateli a žadatel se zavazuje k jejich…