Hypotéka bez doložení příjmů – mýtus, který již jednoduše neplatí.

Pokusíme se vysvětlit pravý význam a pojem americká hypotéka bez doložení příjmu a uvést ho na pravou míru.

Americká nebankovní hypotéka bez dokládání příjmů je výraz velmi často hledaný a klienty požadovaný. Vše má svá pravidla.

Hypotéka bez dokládání příjmů nebo 100 % nebankovní hypotéka již neexistuje.

Nelze jednoduše říci, že nemusíte příjem doložit. Naopak. Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen si prověřit, zda je klient schopen hypotéku splácet. Proto již nelze mluvit o hypotéce bez příjmu.

Prokázání ovšem není složité.

Pokud máte příjem netransparentní a například Váš bratr příjem doloží, může s Vámi vstoupit do úvěru jako spoludlužník.

U podnikatelských úvěrů nejsou tak přísné podmínky, jako u spotřebitelských úvěrů. Pokud má podnikatel nízké daňové přiznání, nemusí to být problém.

Je potřeba ukázat poskytovateli, že opravdu podnikají, nejen že mají založenou živnost, kterou neprovozují, jinak by se jednalo opět o spotřebitelský úvěr.

Příjem u podnikatelů lze doložit i jinými způsoby než jen daňovým přiznáním, které může být nižší.

Můžete doložit vydané faktury, nebo u nově začínajících podnikatelů popsat podnikatelský záměr použití finančních prostředků atd.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE – jak můžete doložit Vaše příjmy a výdaje (obecný návod).

Poskytovatelé úvěru budou po Vás vyžadovat různé informace, aby posoudili, zda jste schopni úvěr splácet.

Proto jsou vyžadovány doklady k příjmům a výdajům žadatele.

Doložení příjmů spotřebitele – níže uvádíme pouze obecné informace, které se mohou u jednotlivých poskytovatelů lišit.

Uvádíme zde jako příklad, co byste si měli připravit k posouzení úvěruschopnosti.

K tomuto posouzení také musíte uvést poskytovateli úplné a pravdivé údaje, které představují identifikační údaje žadatele, údaje o osobním statusu a také informace o výdajích a příjmech žadatele.

Tyto musí být doloženy písemně, a to výhradně listinnými doklady.

  1. Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež jsou zaměstnanci, by měli být doloženy zejména pracovní smlouvou, výplatními páskami minimálně za posledních tři až šest měsíců (3-6) měsíců, dále si připravte výpisy z bankovních účtů minimálně za posledních tři až šest (3-6) měsíců.
  2. Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež pobírají starobní důchod, nebo jsou na rodičovské dovolené, případně pobírají jiné dávky, kromě dávek hmotné nouze a podpory v nezaměstnanosti. Měli byste doložit rozhodnutím o přiznání dávky, rozhodnutím o vyměření důchodu. Dále si připravte výpisy z bankovních účtů minimálně za posledních tři až šest (3-6) měsíců.
  3. Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež jsou osoby samostatně výdělečně činné, by měli být doloženy daňovým přiznáním za poslední zdaňovací období, případně mohou předložit vystavené faktury. Dále si připravte výpisy z bankovních účtů minimálně za posledních tři až šest (3-6) měsíců.
  4. Příjmy žadatelů a spolužadatelů, jež pobírají příjmy z pronájmů by měli být doloženy daňovým přiznáním za poslední zdaňovací období, nájemní smlouvou. Dále si připravte výpisy z bankovních účtů minimálně za posledních tři až šest (3-6) měsíců. Případně příjmové doklady za tři až šest (3-6) měsíců.
  5. Žadatelé disponující jinými příjmy, měli byste doložit platné doklady o takovém příjmu (např. soudní rozhodnutí, darovací smlouva apod.)

Doložení výdajů spotřebitele – pro posouzení schopnosti úvěr splácet musí poskytovatel znát i Vaše výdaje, které musíte pravdivě uvést a doložit případné požadované podklady.

Výdaje žadatelů na bydlení, energie, stravování a domácnost lze doložit zejména nájemní smlouvou, SIPO, fakturami od dodavatelů energií a služeb (elektřina, voda, plyn), účtenkami, případně výpisem z účtu.

Výdaje žadatelů na splácení případných závazků, je třeba doložit smlouvami s věřiteli, nebo výpisy z účtu, či jinými doklady, které poskytovatel uzná za vhodné.