Smlouva o půjčce

Základní smluvní dokument, který se uzavře mezi věřitelem a žadatelem – dlužníkem na základě reálné transakce, tedy převedení finančních prostředků na účet dlužníka nebo vyplacení v hotovosti.
Reálné předání obsahu půjčky je v tomto případě nezbytné.
Hlavní rozdíl mezi Úvěrovou smlouvou a Smlouvou o půjčce není jen v reálném předání finančních prostředků, ale také v tom, že součástí Úvěrové smlouvy musí být výše úroku a úrokové sazby, kdež to u Smlouvy o půjčce není tento údaj v každém případě podstatný.
Také je zásadní rozdíl v tom, že předmětem půjčky u Smlouvy o půjčce, nemusí být pouze finanční prostředky, ale také věc, například vozidlo.
Jaké jsou povinné náležitosti ve Smlouvě o půjčce?
• identifikační údaje věřitele a dlužníka
• předmět půjčky (kromě finančních prostředků to může být i věc)
• úrok, úroková sazba
• sdělení, že jde například o bezúročnou půjčku
• datum vzniku půjčky
• datum splatnosti, způsob předání předmětu půjčky
• datum, místo a o podpis
Dále může Smlouva o půjčce obsahovat případné zajištění, podmínky, práva a povinnosti věřitele a dlužníka.
ukázka