Ručitel

Dle Obchodního zákoníku je ručitelem ta osoba, která věřiteli, u kterého žadatel o půjčku žádá, písemnou formou potvrdí, že v případě nesplacení dlužné částky žadatelem, převezme na sebe odpovědnost a dlužnou částku za žadatele uspokojí. Tento závazek je možný uznat na základě řádné písemné smlouvy, kterou věřiteli ručitel podepíše. Po ručiteli lze splacení vzniklého závazku…