Smlouva o půjčce

Základní smluvní dokument, který se uzavře mezi věřitelem a žadatelem – dlužníkem na základě reálné transakce, tedy převedení finančních prostředků na účet dlužníka nebo vyplacení v hotovosti. Reálné předání obsahu půjčky je v tomto případě nezbytné. Hlavní rozdíl mezi Úvěrovou smlouvou a Smlouvou o půjčce není jen v reálném předání finančních prostředků, ale také v…