Konsolidace

Konsolidace je proces, kterým probíhá sloučení stávajících pohledávek (úvěrů a půjček) do jedné. Tento proces dlužník využívá hlavně v případě, že jeho úvěry a půjčky začínají dosahovat neúnosné míry a výdaje přesahují příjmy. Nově vzniklá půjčka se také nazývá tzv. zastřešující, protože jsou z této půjčky, úvěru vyplaceny všechny stávající dluhy (kreditní karty, bankovní i…

Refinancování

prostředků, které dlužník získá z nového úvěru, půjčky. Tímto způsobem se dlužník zbaví nevýhodných finančních závazků. U nově vzniklého úvěru, půjčky jde většinou o výhodnější produkt, než byly dosavadní. Proto se refinancování využívá například i při skončení fixace úrokové sazby.

Trvalý příkaz k úhradě

Trvalý příkaz k úhradě je pravidelně se opakující platba ve stejné výši a se stejnými platebními údaji z účtu klienta (dlužníka), která odchází na účet příjemce ( věřitele ). Tuto platbu si klient (majitel účtu, osoba oprávněná) nastaví na účtu sám. Pozor však na končící platnost trvalého příkazu (většinou na konci roku) a také na…

Příkaz k úhradě

Příkazem k úhradě se nazývá bezhotovostní platba, kterou provádí samotný plátce ze svého bankovního účtu na bankovní účet příjemce. V případě pohledávky provádí platbu dlužník na účet věřitele. Může se jednat o příkaz jednorázový, trvalý nebo hromadný. Klient může využít i zrychlenou možnost, která se nazývá Prioritní (Expresní) platba. Prioritní (Expresní) platba se využívá v…

Inkaso

Inkasem se nazývá platba v určené částce z účtu klienta – dlužníka, na účet příjemce – věřitele. Platba je prováděná z bankovního účtu klienta na základě platebního příkazu samotným PŘÍJEMCEM, který má na provedení platby písemný souhlas klienta – dlužníka, který je buď majitelem účtu, nebo osobou oprávněnou. Na účtu majitele je pro tento platební…

Smlouva o půjčce

Základní smluvní dokument, který se uzavře mezi věřitelem a žadatelem – dlužníkem na základě reálné transakce, tedy převedení finančních prostředků na účet dlužníka nebo vyplacení v hotovosti. Reálné předání obsahu půjčky je v tomto případě nezbytné. Hlavní rozdíl mezi Úvěrovou smlouvou a Smlouvou o půjčce není jen v reálném předání finančních prostředků, ale také v…

Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je hlavní smluvní dokument, který se uzavírá mezi věřitelem a dlužníkem – žadatelem, na základě, které následně věřitel poskytne žadateli peníze. V praxi jde o typ smlouvy, která je sjednána už jako dohoda o poskytnutí finančních prostředků, ve které se věřitel zavazuje k vyplacení finančních prostředků žadateli a žadatel se zavazuje k jejich…

Ručitel

Dle Obchodního zákoníku je ručitelem ta osoba, která věřiteli, u kterého žadatel o půjčku žádá, písemnou formou potvrdí, že v případě nesplacení dlužné částky žadatelem, převezme na sebe odpovědnost a dlužnou částku za žadatele uspokojí. Tento závazek je možný uznat na základě řádné písemné smlouvy, kterou věřiteli ručitel podepíše. Po ručiteli lze splacení vzniklého závazku…

Spolužadatel

Spolužadatelem o půjčku, úvěr se nazývá osoba, která není hlavním žadatelem o úvěr, ale stává se spolužadatelem z důvodu příbuzenského vztahu buď automaticky – manžel, manželka, registrované partnerství nebo z důvodu navýšení nedostatečného příjmu žadatele. Spolužadatelem pro navýšení příjmů žadatele může být nejen osoba příbuzná, ale i kamarád, kolega, který souhlasí s titulem spolužadatel a…

Bonita klienta

Bonita klienta je hodnota úvěrového rizika banky, či jiné společnosti, která poskytuje půjčku, tedy schopnost žadatele o půjčku, klienta splácet svoje současné a budoucí závazky. V praxi to znamená, že čím vyšší je bonita klienta, tím nižší je pro věřitele riziko, že půjčené peníze nedostane zpět. Jako odměnu za vyšší bonitu získá žadatel, klient nižší…