Inkaso

Inkasem se nazývá platba v určené částce z účtu klienta – dlužníka, na účet příjemce – věřitele. Platba je prováděná z bankovního účtu klienta na základě platebního příkazu samotným PŘÍJEMCEM, který má na provedení platby písemný souhlas klienta – dlužníka, který je buď majitelem účtu, nebo osobou oprávněnou.
Na účtu majitele je pro tento platební příkaz nastavený i maximální možný limit, do kterého má povolení příjemce platby provádět. Na účtu musí být dostatečný obnos finančních prostředků, aby mohla být platba Inkasem provedena.
Co platební příkaz Inkaso musí obsahovat?
• bankovní účet příjemce platby
• výše částky a měna
• označení Příkaz k inkasu
• další možné informace, které jsou stejné, jako u Příkazu k úhradě (např. Variabilní symbol)
Dalším obdobným příkazem k platbě je Sdružené inkaso plateb obyvatelstva, tzv. SIPO, které se většinou používá na platby energií, poplatků za TV a rozhlas nebo za pojištění, telefon, služby za kabelovou televizi, Internet, atd.
seznam