Trvalý příkaz k úhradě

Trvalý příkaz k úhradě je pravidelně se opakující platba ve stejné výši a se stejnými platebními údaji z účtu klienta (dlužníka), která odchází na účet příjemce ( věřitele ).
Tuto platbu si klient (majitel účtu, osoba oprávněná) nastaví na účtu sám. Pozor však na končící platnost trvalého příkazu (většinou na konci roku) a také na dostatečnou výši finančních prostředků na účtu!
Údaje, které musí Trvalý příkaz k úhradě obsahovat:
• bankovní účet příjemce
• výše částky a měna
• datum první platby
• frekvence platby ( měsíčně )
• datum ukončení trvalého příkazu
• variabilní symbol
Dále se může uvádět specifický symbol, konstantní symbol, případně informace uvedené ve Zprávě pro příjemce.
paid