Dlužník

Jako dlužník se definuje fyzická nebo právnická osoba, subjekt, které jiná fyzická nebo právnická osoba, subjekt poskytla finanční půjčku, úvěr. Dlužníkem se také stává ten, kdo neuhradil vůči jiné osobě, subjektu vzniklou pohledávku, dluh (platba za odebrané zboží, neuhrazené zálohy za služby, atd.) Povinností dlužníka je řádně a včas uhradit vzniklou pohledávku, obvykle splátkovým kalendářem…

Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, subjekt, která poskytuje peněžní půjčku, úvěr a jako odměnu si může účtovat úrok. Dále je to osoba, subjekt, která má oprávnění požadovat úhradu pohledávky po dlužníkovi. Může jít tedy o jednotlivce (příbuzný, kamarád), ale také o bankovní nebo nebankovní subjekt poskytující finanční služby. Věřitelem se může stát každý starší…

Splátkový kalendář

Vystavený doklad, který je součástí úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčce nebo smlouvy leasingové, a který obsahuje podrobné rozepsání výše částky a data splatnosti u jednotlivých splátek, které probíhají obvykle měsíčně. Dlužník i věřitel splátkovým kalendářem získají jistotu řádného a včasného uhrazení, dle předem stanovených podmínek. Splátkový kalendář může být v průběhu trvání smluvního vztahu a…

Splátka

Jedná se o pravidelnou, většinou měsíční částku, která zahrnuje úroky, poplatky, pojištění, které jsou spojené s čerpáním půjčky, úvěru. Tímto způsobem se splácí dlužná částka, kterou nemůže dlužník splatit jednorázově, proto je splácení rozložené do několika splátek. Doba splácení je předem stanovena. Rovněž je stanovený i termín splatnosti měsíční splátky. Při pozdější úhradě si může…

RPSN

Uvedená zkratka je často brána jako výše úroku nebo úroková sazba. Omyl! Zkratka označuje termín Roční Procentní Sazba Nákladů. Stručně řečeno, jde o celkové roční náklady z dlužné částky udávané v procentech, které jsou spojené s úvěrem, půjčkou. Do těchto nákladů patří kromě výše úroku, také například administrativní poplatky, poplatky za vedení účtu, správu úvěru,…

Úroková sazba

Úroková sazba se dá definovat jako jakési měřidlo ceny peněz. Jde o procentní vyjádření zhodnocení neboli navýšení peněz za určitou dobu, většinou za 1 rok. Pro dlužníka i věřitele to znamená, kolik z celkové jistiny (půjčené částky) musí za určité období dlužník věřiteli zaplatit. Faktory, které výši úrokové sazby ovlivňují, jsou kromě doby splácení a…

Úrok

Pod slovem úrok je nejčastěji skrytá peněžitá odměna věřiteli jako odměna za půjčení peněz dlužníkovi na předem sjednanou dobu. Většinou se stanovuje procentem z dlužné částky. Jeho výše se pohybuje podle výše půjčené částky a sjednané doby pro celkové vrácení peněz. Výši úroku upravuje úroková sazba. Jedná se vlastně o způsob zhodnocení peněz, které má…

Zajištění úvěru

Jedná se o opatření ze strany věřitele, kterého cílem je zajistit řádné a včasné splácení úvěru, aby se tímto vyloučili nebo snížili veškerá rizika, které vznikají při poskytnutí úvěru. Formy zajištění jsou různé, nejčastější jsou však tyto: • ověření bonity klienta • nastavený limit pro získání úvěru pro jednotlivé žadatele • zajištění formou ručitele •…

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr můžeme definovat jako odloženou platbu, zápůjčku, úvěr nebo jinou peněžitou službu mezi zprostředkovatelem neboli věřitelem a uživatelem neboli dlužníkem, který je fyzickou osobou a využití peněz nebude součástí podnikatelského záměru. Je určený v první řadě pro nákup spotřebního zboží, financování služeb nebo také pro účel nákupu bydlení nebo rekonstrukce. Proto se také dělí…

Půjčka

Půjčka se dá zjednodušeně definovat jako přenechání určitých věcí nebo peněz na předem sjednanou dobu jinému uživateli. Na straně jedné stojí majitel, poskytovatel, zprostředkovatel neboli věřitel, na straně druhé žadatel, budoucí uživatel neboli dlužník. V případě peněžní půjčky se můžete setkat také s pojmem úvěr. Celý proces půjčky neboli úvěru se uskutečňuje na základě Občanskoprávní…