Příkaz k úhradě

Příkazem k úhradě se nazývá bezhotovostní platba, kterou provádí samotný plátce ze svého bankovního účtu na bankovní účet příjemce.
V případě pohledávky provádí platbu dlužník na účet věřitele.
Může se jednat o příkaz jednorázový, trvalý nebo hromadný. Klient může využít i zrychlenou možnost, která se nazývá Prioritní (Expresní) platba.
Prioritní (Expresní) platba se využívá v případě, když klient s platbou spěchá a chce, aby byla platba připsána na účet příjemce ještě v ten samý den.
Co patří mezi povinné údaje Příkazu k úhradě?
• bankovní účet příjemce
• výše částky a měna
• variabilní symbol
Dále to může být specificky symbol, konstantní symbol, datum splatnosti. Další důležité informace k platbě může klient napsat do Zprávy pro příjemce, např. o jakou platbu se jedná, jméno a příjmení, atd.
kreditka