Konsolidace

Konsolidace je proces, kterým probíhá sloučení stávajících pohledávek (úvěrů a půjček) do jedné.
Tento proces dlužník využívá hlavně v případě, že jeho úvěry a půjčky začínají dosahovat neúnosné míry a výdaje přesahují příjmy. Nově vzniklá půjčka se také nazývá tzv. zastřešující, protože jsou z této půjčky, úvěru vyplaceny všechny stávající dluhy (kreditní karty, bankovní i nebankovní půjčky, spotřebitelské úvěry, kontokorent, atd.)
Klientovi se tímto způsobem nejen sníží měsíční splátky, ale také získá jeden a výhodnější produkt.
Konsolidaci můžou provádět bankovní i nebankovní společnosti. Často je konsolidace prováděna i za cenu toho, že dojde k prodloužení celkové doby splácení. Na druhou stranu však tato oběť přinese dlužníkovi úlevu v podobě toho, že se zbytečně nedostane do finančních potíží.
peníze