Splátkový kalendář

Vystavený doklad, který je součástí úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčce nebo smlouvy leasingové, a který obsahuje podrobné rozepsání výše částky a data splatnosti u jednotlivých splátek, které probíhají obvykle měsíčně.
Dlužník i věřitel splátkovým kalendářem získají jistotu řádného a včasného uhrazení, dle předem stanovených podmínek. Splátkový kalendář může být v průběhu trvání smluvního vztahu a splácení upravený, dle aktuálních potřeb.
První a poslední splátka se ve splátkovém kalendáři může lišit. Vystavením splátkového kalendáře nezaniká právo mimořádné splátky nebo předčasného splacení celé půjčky, úvěru.
kalendář