Splátka

Jedná se o pravidelnou, většinou měsíční částku, která zahrnuje úroky, poplatky, pojištění, které jsou spojené s čerpáním půjčky, úvěru.
Tímto způsobem se splácí dlužná částka, kterou nemůže dlužník splatit jednorázově, proto je splácení rozložené do několika splátek. Doba splácení je předem stanovena. Rovněž je stanovený i termín splatnosti měsíční splátky. Při pozdější úhradě si může věřitel, dle Smlouvy, naúčtovat sankce, případně poplatky spojené s vymáháním. Celková dlužná částka je splácením navýšena o úrok.
kasička