Úroková sazba

Úroková sazba se dá definovat jako jakési měřidlo ceny peněz. Jde o procentní vyjádření zhodnocení neboli navýšení peněz za určitou dobu, většinou za 1 rok.
Pro dlužníka i věřitele to znamená, kolik z celkové jistiny (půjčené částky) musí za určité období dlužník věřiteli zaplatit. Faktory, které výši úrokové sazby ovlivňují, jsou kromě doby splácení a výše půjčené částky, například i bonita dlužníka a aktuální situace na finančním trhu.
nabídka