Zajištění úvěru

Jedná se o opatření ze strany věřitele, kterého cílem je zajistit řádné a včasné splácení úvěru, aby se tímto vyloučili nebo snížili veškerá rizika, které vznikají při poskytnutí úvěru.
Formy zajištění jsou různé, nejčastější jsou však tyto:
• ověření bonity klienta
• nastavený limit pro získání úvěru pro jednotlivé žadatele
• zajištění formou ručitele
• zajištění formou zástavy nemovitosti, či jiného majetku
• zajištění směnkou
Celkovým uspokojením vzniklé pohledávky rovněž zaniká i sjednané zajištění.
podepsat