Úrok

Pod slovem úrok je nejčastěji skrytá peněžitá odměna věřiteli jako odměna za půjčení peněz dlužníkovi na předem sjednanou dobu.
Většinou se stanovuje procentem z dlužné částky. Jeho výše se pohybuje podle výše půjčené částky a sjednané doby pro celkové vrácení peněz. Výši úroku upravuje úroková sazba.
Jedná se vlastně o způsob zhodnocení peněz, které má přínos i pro celkovou ekonomiku. Věřitel přesouvá svoje peníze, pro které neměl konkrétní využití, na stranu dlužníka. Dlužník pro půjčené peníze využití má. A tak roste a sílí i ekonomika.
karta