Půjčka

Půjčka se dá zjednodušeně definovat jako přenechání určitých věcí nebo peněz na předem sjednanou dobu jinému uživateli.
Na straně jedné stojí majitel, poskytovatel, zprostředkovatel neboli věřitel, na straně druhé žadatel, budoucí uživatel neboli dlužník. V případě peněžní půjčky se můžete setkat také s pojmem úvěr. Celý proces půjčky neboli úvěru se uskutečňuje na základě Občanskoprávní smlouvy, které předmětem je vzniklý závazek mezi věřitelem a dlužníkem, která přesně definuje částku, dobu splácení, výši splátky, výši úroků a další podmínky i případné poplatky, jako například sankce, administrativní poplatky.
Peněžní půjčky, úvěry se dělí na více druhů, nejčastější jsou účelové a neúčelové spotřebitelské úvěry, úvěry podle zajištění, krátkodobé a dlouhodobé úvěry. Také se dělí na bankovní a nebankovní.
podpis