Insolvenční správce

Osoba, procesní subjekt, která je účastníkem insolvenčního řízení a disponuje právy i povinnostmi uloženými zákonem a rozhodnutím soudu a jedná svým jménem za dlužníka. Insolvenční správce je stanovený soudem. Insolvenčním správcem se může stát fyzická i právnická osoba i veřejná obchodní společnost. Jeho hlavní činností je nakládání s majetkem dlužníka a jeho zpeněžení, za které…

Insolvenční řízení

Jedná se o speciální soudní řízení, které hlouběji projednává úpadek dlužníka a je součástí Občanského zákoníku. Vzniká na základě podaného insolvenčního návrhu k příslušnému soudu. Návrh je podepsaný a podpis úředně ověřený. Účinnost insolvenčního řízení nastává okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, obvykle do 2 hodin od podání návrhu.

Insolvence

Insolvence řeší neschopnost dlužníka splácet svoje dosavadní finanční závazky věřitelům a je vykonávaná na základě stanoveného zákona. Vymezuje způsob řešení úpadku v insolvenčním řízení. Insolvence je řešení pro fyzické a právnické osoby nepodnikající i podnikající. Situace neschopnosti splácet se následně řeší oddlužením, konkursem nebo reorganizací. Konkurs je řešení úpadku formou zpeněžení majetku dlužníka a výtěžek…

Oddlužení

Jedná se o řešení dluhů formou insolvence, která je stanovena insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. Oddlužení můžou využít pouze fyzické osoby nepodnikající. Jde o řešení dluhů přímo pod záštitou a ochranou soudu, kdy se zastaví celý proces vymáhání přímo od věřitelů a exekutorů a dlužník plní podmínky splácení stanovené soudem po dobu 5 let do…

Nebankovní hypotéky bez registru

Nebankovní hypotéky bez registru je název, který se skládá z více částí. Nyní si řekneme, že hypotéky bez registru už v dnešní době nejsou možné, protože právě do registru dlužníků se nahlíží vždy, akorát rozdíl je v tom, že nebankovní instituce sice nahlíží do registru, ale záznamy v nich tolerují. A právě proto se říká…