Insolvenční řízení

Jedná se o speciální soudní řízení, které hlouběji projednává úpadek dlužníka a je součástí Občanského zákoníku. Vzniká na základě podaného insolvenčního návrhu k příslušnému soudu. Návrh je podepsaný a podpis úředně ověřený. Účinnost insolvenčního řízení nastává okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, obvykle do 2 hodin od podání návrhu.