Insolvence

Insolvence řeší neschopnost dlužníka splácet svoje dosavadní finanční závazky věřitelům a je vykonávaná na základě stanoveného zákona. Vymezuje způsob řešení úpadku v insolvenčním řízení. Insolvence je řešení pro fyzické a právnické osoby nepodnikající i podnikající. Situace neschopnosti splácet se následně řeší oddlužením, konkursem nebo reorganizací. Konkurs je řešení úpadku formou zpeněžení majetku dlužníka a výtěžek…