Insolvenční správce

Osoba, procesní subjekt, která je účastníkem insolvenčního řízení a disponuje právy i povinnostmi uloženými zákonem a rozhodnutím soudu a jedná svým jménem za dlužníka.
Insolvenční správce je stanovený soudem. Insolvenčním správcem se může stát fyzická i právnická osoba i veřejná obchodní společnost.
Jeho hlavní činností je nakládání s majetkem dlužníka a jeho zpeněžení, za které zodpovídá, dále řešení incidenčních a jiných sporů, ve kterých jedná za dlužníka a v neposlední řadě nakládání s financemi, které na účet insolvenčního správce přicházejí ze strany dlužníka formou splátkového kalendáře, kterým plní oddlužení.
sekretářka