Insolvence

Insolvence řeší neschopnost dlužníka splácet svoje dosavadní finanční závazky věřitelům a je vykonávaná na základě stanoveného zákona. Vymezuje způsob řešení úpadku v insolvenčním řízení.
Insolvence je řešení pro fyzické a právnické osoby nepodnikající i podnikající. Situace neschopnosti splácet se následně řeší oddlužením, konkursem nebo reorganizací.
Konkurs je řešení úpadku formou zpeněžení majetku dlužníka a výtěžek se rozdělí mezi jednotlivé věřitele.
Oddlužení je řešení úpadku formou splátkového kalendáře pravidelnou měsíční splátkou, která jde přímo ze mzdy dlužníka a posílá se na účet insolvenčního správce, který následně částku rozdělí mezi věřitele.
Reorganizace se týká podnikatelských subjektů, při čemž se pohledávky věřitelům uhradí z výnosů firmy, která i nadále pokračuje ve své činnosti, ale již funguje na základě nových pravidel.
insolvence