Oddlužení

Jedná se o řešení dluhů formou insolvence, která je stanovena insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. Oddlužení můžou využít pouze fyzické osoby nepodnikající. Jde o řešení dluhů přímo pod záštitou a ochranou soudu, kdy se zastaví celý proces vymáhání přímo od věřitelů a exekutorů a dlužník plní podmínky splácení stanovené soudem po dobu 5 let do…