Oddlužení

Jedná se o řešení dluhů formou insolvence, která je stanovena insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. Oddlužení můžou využít pouze fyzické osoby nepodnikající.
Jde o řešení dluhů přímo pod záštitou a ochranou soudu, kdy se zastaví celý proces vymáhání přímo od věřitelů a exekutorů a dlužník plní podmínky splácení stanovené soudem po dobu 5 let do úplného splacení nebo aspoň minimálně 30% z dlužné částky.
Oddlužení může být řešeno také formou zpeněžení majetkové podstaty.
Lze se setkat také s pojmy osobní bankrot nebo insolvence.
účet