Insolvenční správce

Osoba, procesní subjekt, která je účastníkem insolvenčního řízení a disponuje právy i povinnostmi uloženými zákonem a rozhodnutím soudu a jedná svým jménem za dlužníka. Insolvenční správce je stanovený soudem. Insolvenčním správcem se může stát fyzická i právnická osoba i veřejná obchodní společnost. Jeho hlavní činností je nakládání s majetkem dlužníka a jeho zpeněžení, za které…