Upomínka

Jedná se o výzvu od věřitele dlužníkovi, že věřitel neobdržel domluvenou splátku v daném termínu splatnosti.
Většinou se jedná o výzvu písemnou, můžete se však setkat i s výzvou formou textové zprávy na mobilní telefon nebo formou na email.
Zpoplatnění upomínky je u každé společnosti individuální záležitost. V dalších krocích může věřitel uplatnit vymáhací proces.
vykřičník