Mimořádná splátka

Jedná se o splátku k úvěru, půjčce, kterou je částečně nebo zcela uhrazený úvěr, půjčka. Jde o splátku, která je hrazena mimo obvyklý splátkový kalendář a obvykle je vyšší, než pravidelná měsíční splátka. Podmínky a případné zpoplatnění má každá společnost ve svých podmínkách nebo uvedené přímo v úvěrové smlouvě, smlouvě o půjčce.