Věcné břemeno

Jedná se o zatížení nemovité věci, kterým je určitým způsobem omezené vlastnické právo majitele nemovitosti. Jde o zatížení ve prospěch jiné konkrétní osoby nebo vlastníka jiné nemovitosti. V praktickém životě to znamená například doživotní právo bydlení rodičů, sourozenců, či jiných osob, přístup k pozemku například sousedovi, zdržení se určité výstavby, atd. Tato omezení přecházejí automaticky…