Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba zřízená na bankovním účtu, která umožňuje klientovi čerpat peníze v určitém rozsahu nad rámec jeho vlastních prostředků, zůstatků na účtu. Jde vlastně o jakýsi krátkodobý úvěr poskytovaný k běžnému účtu s povoleným přečerpáním limitu vlastních peněžních prostředků. Další podmínky jsou již individuální u každé bankovní společnosti a můžete se setkat i…