Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba zřízená na bankovním účtu, která umožňuje klientovi čerpat peníze v určitém rozsahu nad rámec jeho vlastních prostředků, zůstatků na účtu. Jde vlastně o jakýsi krátkodobý úvěr… read more →