Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba zřízená na bankovním účtu, která umožňuje klientovi čerpat peníze v určitém rozsahu nad rámec jeho vlastních prostředků, zůstatků na účtu.
Jde vlastně o jakýsi krátkodobý úvěr poskytovaný k běžnému účtu s povoleným přečerpáním limitu vlastních peněžních prostředků.
Další podmínky jsou již individuální u každé bankovní společnosti a můžete se setkat i s úročením nebo s poplatky za vedení kontokorentu.
přednáška