Vinkulace

V případě vinkulace pojištění, jde o vázání případného vyplácení pojistného plnění ve prospěch věřitele.
Stručně řečeno, jde o zastavení pojistného plnění ve prospěch věřitele, které se vztahuje na úvěr nebo hypotéku, kterých využití bylo na určitou věc, obvykle nemovitost, vozidlo.
Takové pojištění může být životní nebo pojištění dané věci, která je předmětem získaného úvěru a pojištění. V případě pojistné události, která je uvedená v pojistné smlouvě, a na kterou se vztahuje placení pojistného, vynaloží se finance z pojistného plnění na tu konkrétní dlužnou částku.
barák