Havarijní pojištění

Pokud má vlastník automobilu povinné ručení, vyhověl sice liteře zákona, ale ještě to neznamená, že je takříkajíc za vodou. Protože když dojde k nějaké té nehodě, je z povinného ručení odškodněn každý z těch, kdo byli nehodou poškozeni, ovšem právě takto pojištěný majitel vozu nikoliv. Ten z povinného ručení nedostane ani korunu. A proto je třeba uzavřít nejen povinné…

Peníze

Každý víme, co to jsou peníze, a to bez ohledu na to, zda je obvykle máme nebo ne. Jedná se o hmatatelný stejně jako virtuální nástroj, jenž umožňuje snadnou směnu zboží mezi jeho jednotlivými dodavateli a odběrateli a jenž symbolizuje určitou hodnotu, ač je sám ve své podstatě prakticky skoro bezcenný. Protože co by znamenaly…

Pomáhají nebo škodí?

Koronavirová pandemie mnoha našincům citelně zkomplikovala život. A je tedy nasnadě, že by se měl stát rozhoupat a těm postiženým vyjít alespoň v určité míře vstříc. Protože vinen není vlastně jenom virus sám, ale i politika, již kvůli němu vláda vedla a jež měla na potížích mnoha našinců nemalý podíl. A vláda už koná. Jenže jak?…

Inflace

Pokud se mluví o inflaci, je tím míněno zvyšování cenové hladiny jako celku za určité období. Tedy jde o měřítko toho, oč v daném údobí podražilo zboží a nabízené služby, respektive o to, oč poklesla kupní síla té které měny. Zkrátka se tu vezmou ceny určitého nabízeného sortimentu na počátku a na konci stanoveného období a…

Pro a proti odkladu splátek

Už od počátku dubna mají všichni, kdo si vzali hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, klasický leasing či podnikatelský nebo spotřebitelský úvěr, určitou výhodu spočívající v tom, že si mohou odložit splátky v případě, že tak potřebují učinit. V tomto je totiž podporuje už i zákon, jenž navázal na obdobné rozhodnutí našich bank sdružených v České bankovní asociaci samotných. Dlužníci…

Finanční trh

Co je to vlastně finanční trh? Jedná se v podstatě o systém institucí a instrumentů, které zabezpečují pohyb peněz a kapitálu mezi nejrůznějšími ekonomickými subjekty na základě poptávky a nabídky. Pod poptávkou se tu skrývá investování a pod nabídkou spoření. Což znamená, že ti poptávající shánějí finance, zatímco ti nabízející takové potřebné finance nabízejí a poskytují.…

Jak na hypotéku?

Pokud je podnikateli zapotřebí získat prostředky pro rozvoj podnikání, respektive pro jeho udržování v chodu, je nejednou rozumné zažádat si někde o půjčku. Což není žádný problém. Tedy zažádání si o půjčku není problém. Ovšem její získání, to už je jiná. Jak často se jenom stane, že se někdo takový obrátí třeba na banku, ale neuspěje!…

Víte, do čeho se vyplatí investovat?

Představte si, že byste měli navíc nějaké peníze, třeba sto tisíc korun. Pro obchodníky na burze je to naprosto zanedbatelná částka téměř nehodná pozornosti, pro většinu Čechů se jedná o celé jmění, na které musí šetřit minimálně několik měsíců, ale třeba i let. Do čeho se vyplatí takové peníze investovat? Ten, kdo s námahou naspoří…

Když je potřeba si půjčit

Peněz na rozdávání má mezi našinci jen skutečně málo lidí. Mnohem více je jejich pravých opaků, tedy těch, kdo mívají přinejmenším čas od času hluboko do kapsy. A zatímco ti prvně zmínění svou finanční situaci nijak extra řešit nemusí, ti druzí ano. A pokud někdo hledá řešení finančních potíží, může nejednou dospět k poznání, že…

Pomoc v ‚americkém‘ duchu

Někdy se to k něčí smůle vyvine tak, že dotyčný může počítat, jak jenom chce, a přesto se nedopočítá. Tedy vždycky mu vyjde, že z peněz, jež má, nedokáže vše potřebné zaplatit. Na vině tomu mohou být nízké příjmy stejně jako jim neodpovídající příliš vysoké výdaje, situace může být ovlivněna nečekaným vysokým výdajem nebo třeba…