Kam s penězi?

Mají-li lidé rozum a dostatečné příjmy, obvykle si spoří. Odkládají si nějaké ty peníze, jež momentálně nepotřebují utratit, na později, kdy by mohla potřeba nějakých těch peněz navíc nastat, a dlužno podotknout, že dobře dělají. Protože jeden nikdy neví, co mu život ještě přinese a jaké překážky mu postaví do cesty. A štěstí přeje připraveným.…

Koruny nejsou dolary

O amerických dolarech je známo jedno. A sice to, že jsou tyto jejich peníze v podstatě ‚věčné‘. Čímž nemyslím, že by byly nezničitelné a mohly tak do nekonečna obíhat. Myslím tím skutečnost, že se dá dodnes platit prakticky jakýmikoliv penězi, jež byly ve Spojených státech kdy vydány, a jediný problém, který v této souvislosti může vyvstat, je…

Máte strach z budoucnosti?

Někteří lidé vidí svou budoucnost růžově, a ti ostatní na drogy nemají. Což je samozřejmě docela otřepaný vtip, jenž ale rovněž něco vypovídá o tom, jak našinci svoji současnost a budoucnost vnímají. Prostě jsou mezi námi i ti, kteří se neobávají toho, co přinesou příští dni a roky, i ti, kteří se třeba i vysloveně…

S penězi se to musí umět

Našinci obvykle mívají své finanční příjmy. Někdo si vydělává, někdo pobírá penzi, někdo třeba podporu v nezaměstnanosti nebo nějaké jiné typy důchodu či sociálních dávek, příspěvků a doplatků, ale všichni aspoň nějaký ten příjem máme. A nemá-li někdo příjem zhola žádný, pak jde skutečně jen o někoho, kdo se vyčlenil ze společnosti a nevyvíjí ani minimální…

S penězi se to musí umět

Už odedávna, aspoň kam až moje paměť sahá, si u nás stěžujeme na to, jak špatně se nám vede. Stalo se to u nás už pomalu folklórem, a začne-li někdo před lidmi tvrdit, že se má se svými příjmy dobře, je považován za tak jaksi divného, nenormálního. Původ pro takové věčné remcání našinců sahá zřejmě…

Kolik bereme?

Když přijde řeč na to, kolik si vyděláváme, obvykle nejásáme. Spíše si stěžujeme na to, jak málo nám v práci platí, jakou almužnu to dostáváme a jak se z toho nedá žít. Ale je to vlastně spíše jenom takový zvyk, než že bychom skutečně měli oprávněné důvody si stěžovat. Jistě, jsou i lidé, kteří jsou na tom…

Budeme mít na jídlo?

Jenom slepí by neviděli, jak se u nás v poslední době zdražuje. Kdykoliv jdeme do obchodu, musíme počítat s tím, že zalovíme v kapse hlouběji, než bývalo zvykem, a to pochopitelně především u zboží a služeb, bez nichž se neobejdeme. Nejde rozhodne jenom o subjektivní pocit našinců. I statistiky potvrzují, že dochází u potravin ke zdražování a že…

Nezaměstnanost není terno

Když je člověk nezaměstnaný, má obvykle dostatek času, tedy toho, co pracujícím lidem obvykle citelně schází. To lze nezaměstnaným závidět. Ovšem vlastně zřejmě jenom to. Jinak je život nezaměstnaných spíše či vysloveně nezáviděníhodný. A to z mnoha nejrůznějších příčin. Především pak pochopitelně těch finančních. Podpora, kterou u nás totiž nezaměstnaní dostávají, se pohybuje ve výši, jež…

Bydlení je stále dražší

Jak uvádí dokonce i sama Česká národní banka, je překvapující, jak citelně rostou u nás, a nejen u nás, ceny bydlení. Nemovitosti jsou tu čím dál tím dražší a spolu s těmito cenami tak nevyhnutelně roste i výše hypoték, jež jsou lidem na koupi nemovitostí poskytovány. A byť pravidla pro poskytování hypoték v této souvislosti zpřísněna nebyla,…

Tito se o nás starají

Českou správu sociálního zabezpečení zřejmě potřebujeme. Jejích služeb využívá aspoň někdy kdekdo z nás, a stejně tak jí mnozí z nás musí odvádět příslušné platby. A tato instituce je tu tedy od toho, aby platby od lidí svědomitě vybírala, svědomitě je přerozdělovala potřebným z našich řad a počínala si tedy jako zodpovědný hospodář. Jak ale zjistil při své…