Jak vyprat špinavé peníze?

K tomu, aby se z hromady ilegálně získaných finančních prostředků staly peníze zdánlivě čisté jako padlý sníh, takové, které lze bez obav legálně používat, se používá následující postup. Hotovost, získaná ve značném množství a v podobě mnoha bankovek nižší nominální hodnoty, se uloží do banky. To je v současné době bezhotovostních plateb nezbytné, protože s takto uloženými penězi už se…

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou ve své podstatě poměrně výhodná záležitost. Především ale pro nevalně hospodařící vládní politiky, kteří s jejich pomocí řešívají deficit státního rozpočtu. Stát totiž může tyto vydávat poměrně jednoduše a přijde si tak k penězům docela snadno. Alespoň tedy v případech, kdy si někdo je ochoten tento finanční produkt pořizovat, když je za stávající situace ochoten…

Leasing

Leasing (čti lízing) nemá pochopitelně nic společného se zmrzlinou nebo nějakou jinou k olizování určenou laskominou. Jedná se totiž o smluvní dohodu, v níž se nájemce zavazuje platit pronajímateli za možnost užívání určitého aktiva, zpravidla vozidla či nemovitosti, strojů a podobně. Pronajímatel a nájemce se tu smluvně zavazují k tomu, že bude uživatel dotyčné na leasing pořízené věci…

Spotřebitelský úvěr

Pokud se bavíme o spotřebitelských úvěrech, jde o jeden z typů půjček sloužících jednotlivcům k nepodnikatelským účelům, tedy zpravidla k tomu, aby si tito mohli koupit něco, na co momentálně nemají dostatek finančních prostředků. Díky spotřebitelskému úvěru si tak lze pořídit jen tak namátkou nejrůznější spotřební zboží, vybavení domácnosti či automobil atd. O spotřebitelský úvěr si lze zažádat…

Clo

O tom, co je to clo, má určité povědomí leckdo, nejde o neznámý pojem. Zkrátka se dá říci, že jde o určitou zákonem stanovenou platbu, kterou vybírají příslušné státní orgány v případě přechodu určitého zboží přes jeho hranice. A to s cílem ochránit domácí trh před dovozem zahraniční produkce, jež by ho mohla nějakým způsobem citelně negativně…

Devalvace

Jestli něco nakrkne snad každého člověka, pak jsou to situace, kdy někdo sáhne na jeho peníze. Protože se namáhal, odvedl svou práci a dostal za ni určitou protihodnotu. A když si pak tuto odtrhnul pomyslně od úst, naspořil si a (marně) věřil v to, že si ony peníze plně užije později, o kteroužto možnost byl posléze…

Družstevní záložny

Družstevní záložny alias kampeličky jsou družstvy, která se zabývají příjmem vkladů, poskytováním úvěrů a dalšími finančními nabídkami. Tyto nabídky jsou určeny členům takového družstva, kteří ho společně vlastní a řídí. U nás tyto počaly vznikat v polovině devatenáctého století a největší rozkvět zaznamenaly na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století, kdy jich u nás bylo…

Jaká bude nezaměstnanost?

V posledních letech se naše země vyznačovala mimo jiné i velice nízkou mírou nezaměstnanosti. V podstatě se dalo tvrdit, že kromě extrémních případů nalezl nějakou práci každý, kdo o ni stál, a ještě jsme si museli kvůli volným místům dovážet nemálo gastarbeiterů. Ovšem vše naznačuje tomu, že se tato situace stane již vcelku zanedlouho minulostí. Protože co…

Daňový poradce

Vládnoucí politici usilují jak známo o to, aby vybrali od lidí co nejvíce peněz na daních a dalších platbách, ovšem zároveň chtějí vyvolávat aspoň zdání, že tomu tak není, aby se tímto odíráním neznelíbili voličům. Což vedlo v konečném důsledku k tomu, že jsou záležitosti týkající se daní natolik komplikované, že se leckdo naprosto ztrácí, a i…

Havarijní pojištění

Pokud má vlastník automobilu povinné ručení, vyhověl sice liteře zákona, ale ještě to neznamená, že je takříkajíc za vodou. Protože když dojde k nějaké té nehodě, je z povinného ručení odškodněn každý z těch, kdo byli nehodou poškozeni, ovšem právě takto pojištěný majitel vozu nikoliv. Ten z povinného ručení nedostane ani korunu. A proto je třeba uzavřít nejen povinné…