Aby děti nebyly přítěž

Mělo by platit, že jsou děti požehnáním. A to nejenom proto, že jak velí ekonomická logika dneška, jde o budoucí daňové poplatníky a ty, kdo nám jednou budou vydělávat na důchod. Děti by měly být radost a v ideálním případě tomu tak i je. Ovšem je nasnadě, že žijeme v reálném světě a reálné ekonomice, a tedy…

Život, to jsou peníze

Každý člověk je obklopen něčím, co ho provází na jeho cestě životem. A jedním z průvodců civilizovaných lidí, který je prakticky nepostradatelný, jsou i peníze. O tom určitě nebude sporu, protože si jistě umíte (ve svých nejhorších představách) představit, jak by vám asi bylo, kdybyste se měli obejít bez adekvátního množství finančních prostředků, jimiž lidé tradičně…

Nerezignujme na finance

Když má člověk v určité době dostatečně vysoké příjmy, měl by se starat i o to, aby všechno neutratil hned, ale aby mu něco z toho zbylo i na pozdější dobu, kdy se mu zase až tak dobře dařit nemusí. Tedy měl by si vytvářet určité finanční rezervy, jež v nejlepším případě nikdy nevyužije, ale v situacích horších ho…

Nepromrhejte rezervy

V dnešní době mají lidé jak známo velice často hodně hluboko do kapsy. Po finanční stránce se nejednou nevede dobře nejen těm, jimž byl zakázán nebo jinak znemožněn výkon jejich profese a kdo nenalezli alternativní uplatnění, ale často ani těm, kdo stále ještě chodí do práce. Ovšem to nevylučuje, že jsou tu pořád ještě i lidé,…

I my jsme na vině

Z údajných dobrých časů, jež u nás ještě před rokem panovaly, jsme byli pomalu ze dne na den uvrženi do krajně nezáviděníhodné situace, v níž už nás nemůže těšit ani ta skutečnost, že na tom ani ostatní země světa nejsou lépe, ba že na tom mohou být třeba i o poznání hůře. Zatímco ještě před rokem si…

Kdy bude lépe?

Není vyloučeno, že v době, kdy budete číst tyto řádky, bude situace trochu odlišná, jisté je však to, že to zásadní, o čem tu bude řeč, bude stále platné. Protože jsou skutečnosti, které se nedají změnit v krátkém časovém horizontu, a jsou i neměnné pravdy, se kterými se zkrátka nedá hnout, ani kdyby se lidé snažili sebevíc.…

Chcete si finančně polepšit?

Bez ohledu na to, kolik si našinec vydělává nebo ke kolika penězům přichází nějakým jiným způsobem, je skutečností, že chce mít obvykle ještě víc. Že mu jeho peníze, jakkoliv třeba i velké, nejednou nepřipadají dostačující a on se tak v myšlenkách zaobírá tím, jak by své jmění ještě rozhojnil. A na podobných úvahách vlastně není nic…

Proč se mají oni jinak?

Není ničím neobvyklým a nenormálním, že se lidé mezi sebou porovnávají. Že pohlížejí na ty ostatní a hodnotí tyto, načež zjišťují, zda jsou na tom oni také tak nebo se odlišují. Kritérií pro podobné srovnávání se najde dost a dost. A mezi parametry, jež se dají porovnávat nejsnáze a jež se také nejochotněji používají, patří…

Ale co potom?

To, že nemá člověk peníze na všechno, co by si jenom usmyslel si pořídit, není nic neobvyklého. Naopak, je to docela běžná realita, kterou je nezbytné akceptovat. Protože lidé chtějí víc a víc, ovšem ani ti nejpřičinlivější nejsou obvykle schopni pracovat natolik hodně a efektivně, aby si na to vydělali. A tak se zkrátka musí…

Muselo být tak zle?

Jenom slepý by si doposud nevšimnul, že se ekonomika našeho státu hroutí jako domek z karet. Jenom ten, kdo neumí počítat, by nevěděl, že se finanční situace většiny našinců notně zkomplikovala a že máme nejednou hodně hluboko do kapsy, že máme často jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. A ještě horší je to v tom, že není…