Hlavně to nevzdat

Nepodepsala se na vás negativně situace, jež naši zemi opanovala v posledním už téměř roce? Máte se stejně jako dřív? Nebo snad dokonce ještě lépe? Je-li tomu tak, můžete si srdečně pogratulovat. Můžete se radovat z toho, že se to u vás vyvinulo právě takto. Protože je mezi námi bohužel spousta lidí, jimž takto štěstí nepřálo, jimž…

Hlavně zůstat optimisty

Každá doba lidem, kteří v ní žijí, něco dává a něco bere. Vždycky tomu tak bylo a vždy zřejmě i bude, protože nic nenasvědčuje tomu, že by to snad někdy mohlo být jiné. A čím se konkrétně vyznačuje právě doba, v níž dnes žijeme? Jak si tuto charakterizovat? Každý má pochopitelně svá vlastní měřítka, každý ji může…

Nejsou peníze jako peníze

I když to zní na první pohled nelogicky, je tomu tak. Existují ve světě lidé, kterým stačí ke spokojenému životu i poměrně malé finanční částky, a jsou ti, kdo nedošli uspokojení ani s kufry plnými bankovek. Jak je to možné? Docela jednoduše. Různí lidé z různých národů prostě používají různé měny, a takové měny nejsou jedna jako…

Šlo by jen o stovky milionů měsíčně

Nebudu to dlouze rozpitvávat. Prostě jenom zkonstatuji, že tu máme pandemii a že se proti ní podniká kdeco. Vesměs bezvýsledně a nejednou tak, že to postrádá smysl. Třeba když lidé v Českých Budějovicích a jistě nejen zde čekají, než budou vpuštěni do obchodů s povoleným počtem zákazníků limitovaným prodejní plochou, a pak se titíž srotí v dlouhých frontách…

Doba škudlení

Jak už se stalo dobrou tradicí, nežijeme vždy jenom sami pro sebe, nejsme naprosto sobečtí. Občas nás přepadá chuť udělat nějaký ten dobrý skutek a pak podle okolností přispíváme na to či ono. Prostě si najdeme možnost, jak něco podpořit nebo někoho obdarovat, a učiníme tak. Přičemž jsou někteří z nás logicky štědřejší, zatímco jiní se…

Šetřit a zase šetřit

Kdykoliv lidem zbývají nějaké peníze, měli by s nimi tito náležitě naložit. Peníze by se neměly ani bezhlavě utrácet, ani povalovat někde doma nebo na nevýhodných účtech, nemělo by se s nimi a jejich hodnotou hazardovat. A protože hotovost ztrácí vlivem inflace svoji hodnotu, měli bychom se starat, abychom tomuto nedostatku co nejúspěšněji čelili. Měli bychom. Ale…

Jde se šetřit

I když nedobrovolně, přesto jsme údajně coby národ začali moudřet. Aspoň tedy pokud je řeč o financích. Zatímco se předchozí a vlastně i současná vláda věnovaly štědrému rozdávání peněz a lidé si tak přicházeli na své, přišel zlom a dnes už je všechno jinak. Už po dlouhé měsíce jsme kvůli pandemii vystaveni nejrůznějším omezením, což…

Pozor na padělky

Aby si člověk mohl koupit to, co k životu potřebuje, odvádí svou práci nebo se nějak jinak zasluhuje a za to dostává to, co je nazýváno peníze. A za poctivou práci by se mělo lidem dostávat poctivých peněz. Ovšem najdou se mezi námi i tací, kdo se nehodlají pro peníze namáhat. A kdo tedy zkoušejí štěstí…

Ne každé peníze jsou peníze

Všichni víme, co jsou to peníze a jak tyto v praxi fungují. Prostě jsou to ony kousky kovu nebo specifického papíru, případně pak i jiného materiálu, jež jsou považovány určitým okruhem lidí nebo třeba i celou světovou veřejností za zhmotněné vyjádření jisté hodnoty. Určití lidé (obvykle obyvatelé jednoho státu, ale třeba i skupiny států nebo u…

Jak se dá investovat?

Nejlépe jsou na tom v dnešní době ti lidé, kteří mají větší finanční příjmy, než jaké jsou těmto nezbytně zapotřebí. Čím více peněz totiž někdo má, tím více si toho za ně logicky může i pořídit, a čím větší množství a kvalitu čehokoliv si tak může někdo dopřávat, tím má dotyčný logicky i snadnější a hezčí…