Devalvace

Jestli něco nakrkne snad každého člověka, pak jsou to situace, kdy někdo sáhne na jeho peníze. Protože se namáhal, odvedl svou práci a dostal za ni určitou protihodnotu. A když si pak tuto odtrhnul pomyslně od úst, naspořil si a (marně) věřil v to, že si ony peníze plně užije později, o kteroužto možnost byl posléze…

Družstevní záložny

Družstevní záložny alias kampeličky jsou družstvy, která se zabývají příjmem vkladů, poskytováním úvěrů a dalšími finančními nabídkami. Tyto nabídky jsou určeny členům takového družstva, kteří ho společně vlastní a řídí. U nás tyto počaly vznikat v polovině devatenáctého století a největší rozkvět zaznamenaly na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století, kdy jich u nás bylo…

Jaká bude nezaměstnanost?

V posledních letech se naše země vyznačovala mimo jiné i velice nízkou mírou nezaměstnanosti. V podstatě se dalo tvrdit, že kromě extrémních případů nalezl nějakou práci každý, kdo o ni stál, a ještě jsme si museli kvůli volným místům dovážet nemálo gastarbeiterů. Ovšem vše naznačuje tomu, že se tato situace stane již vcelku zanedlouho minulostí. Protože co…

Daňový poradce

Vládnoucí politici usilují jak známo o to, aby vybrali od lidí co nejvíce peněz na daních a dalších platbách, ovšem zároveň chtějí vyvolávat aspoň zdání, že tomu tak není, aby se tímto odíráním neznelíbili voličům. Což vedlo v konečném důsledku k tomu, že jsou záležitosti týkající se daní natolik komplikované, že se leckdo naprosto ztrácí, a i…

Havarijní pojištění

Pokud má vlastník automobilu povinné ručení, vyhověl sice liteře zákona, ale ještě to neznamená, že je takříkajíc za vodou. Protože když dojde k nějaké té nehodě, je z povinného ručení odškodněn každý z těch, kdo byli nehodou poškozeni, ovšem právě takto pojištěný majitel vozu nikoliv. Ten z povinného ručení nedostane ani korunu. A proto je třeba uzavřít nejen povinné…

Peníze

Každý víme, co to jsou peníze, a to bez ohledu na to, zda je obvykle máme nebo ne. Jedná se o hmatatelný stejně jako virtuální nástroj, jenž umožňuje snadnou směnu zboží mezi jeho jednotlivými dodavateli a odběrateli a jenž symbolizuje určitou hodnotu, ač je sám ve své podstatě prakticky skoro bezcenný. Protože co by znamenaly…

Pomáhají nebo škodí?

Koronavirová pandemie mnoha našincům citelně zkomplikovala život. A je tedy nasnadě, že by se měl stát rozhoupat a těm postiženým vyjít alespoň v určité míře vstříc. Protože vinen není vlastně jenom virus sám, ale i politika, již kvůli němu vláda vedla a jež měla na potížích mnoha našinců nemalý podíl. A vláda už koná. Jenže jak?…

Inflace

Pokud se mluví o inflaci, je tím míněno zvyšování cenové hladiny jako celku za určité období. Tedy jde o měřítko toho, oč v daném údobí podražilo zboží a nabízené služby, respektive o to, oč poklesla kupní síla té které měny. Zkrátka se tu vezmou ceny určitého nabízeného sortimentu na počátku a na konci stanoveného období a…

Pro a proti odkladu splátek

Už od počátku dubna mají všichni, kdo si vzali hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, klasický leasing či podnikatelský nebo spotřebitelský úvěr, určitou výhodu spočívající v tom, že si mohou odložit splátky v případě, že tak potřebují učinit. V tomto je totiž podporuje už i zákon, jenž navázal na obdobné rozhodnutí našich bank sdružených v České bankovní asociaci samotných. Dlužníci…

Finanční trh

Co je to vlastně finanční trh? Jedná se v podstatě o systém institucí a instrumentů, které zabezpečují pohyb peněz a kapitálu mezi nejrůznějšími ekonomickými subjekty na základě poptávky a nabídky. Pod poptávkou se tu skrývá investování a pod nabídkou spoření. Což znamená, že ti poptávající shánějí finance, zatímco ti nabízející takové potřebné finance nabízejí a poskytují.…