Úroková sazba

Úroková sazba se dá definovat jako jakési měřidlo ceny peněz. Jde o procentní vyjádření zhodnocení neboli navýšení peněz za určitou dobu, většinou za 1 rok. Pro dlužníka i věřitele to znamená, kolik z celkové jistiny (půjčené částky) musí za určité období dlužník věřiteli zaplatit. Faktory, které výši úrokové sazby ovlivňují, jsou kromě doby splácení a…

Úrok

Pod slovem úrok je nejčastěji skrytá peněžitá odměna věřiteli jako odměna za půjčení peněz dlužníkovi na předem sjednanou dobu. Většinou se stanovuje procentem z dlužné částky. Jeho výše se pohybuje podle výše půjčené částky a sjednané doby pro celkové vrácení peněz. Výši úroku upravuje úroková sazba. Jedná se vlastně o způsob zhodnocení peněz, které má…

Zajištění úvěru

Jedná se o opatření ze strany věřitele, kterého cílem je zajistit řádné a včasné splácení úvěru, aby se tímto vyloučili nebo snížili veškerá rizika, které vznikají při poskytnutí úvěru. Formy zajištění jsou různé, nejčastější jsou však tyto: • ověření bonity klienta • nastavený limit pro získání úvěru pro jednotlivé žadatele • zajištění formou ručitele •…

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr můžeme definovat jako odloženou platbu, zápůjčku, úvěr nebo jinou peněžitou službu mezi zprostředkovatelem neboli věřitelem a uživatelem neboli dlužníkem, který je fyzickou osobou a využití peněz nebude součástí podnikatelského záměru. Je určený v první řadě pro nákup spotřebního zboží, financování služeb nebo také pro účel nákupu bydlení nebo rekonstrukce. Proto se také dělí…