Zajištění úvěru

Jedná se o opatření ze strany věřitele, kterého cílem je zajistit řádné a včasné splácení úvěru, aby se tímto vyloučili nebo snížili veškerá rizika, které vznikají při poskytnutí úvěru. Formy zajištění jsou různé, nejčastější jsou však tyto: • ověření bonity klienta • nastavený limit pro získání úvěru pro jednotlivé žadatele • zajištění formou ručitele •…