Úrok

Pod slovem úrok je nejčastěji skrytá peněžitá odměna věřiteli jako odměna za půjčení peněz dlužníkovi na předem sjednanou dobu. Většinou se stanovuje procentem z dlužné částky. Jeho výše se pohybuje… read more →