Šance na oddlužení a nový start, osobní bankrot jednodušeji

Dosud platilo, že pokud chtěl žadatel uspět při žádosti o oddlužení, musel splnit několik náročných podmínek. Předně měl za povinnost doložit, že je schopen splatit v následujících pěti letech alespoň 30 % všech svých závazků. Tato podmínka již neplatí a zároveň se zjednodušuje celý administrativní proces.

Povinnost uhradit alespoň 30 % dluhu trvá
Lidé v dluhové pasti, kterým narostly penále na splátkách do neúnosných rozměrů a kteří řešili splátky další půjčkou často nemohli využít služeb oddlužení. Problém byl zejména v nutnosti prokázat schopnost splatit minimálně 30 % dluhu v průběhu pěti let už na začátku procesu oddlužení. Obrovská výše dluhu znamenala, že tuto schopnost nemohl uchazeč doložit. Dnes není nutné prokazovat schopnost splácet 30 % hned na začátku, ale povinnost úhrady trvá. Pokud se dlužníkovi v průběhu pěti let nepodaří uvedenou sumu zaplatit, čeká ho přezkumný soud.

Pomáhají informace a tísňové linky
O pomoc s oddlužením se vždy obraťte na renomovanou agenturu nebo právního zástupce s dlouholetou praxí v oboru. Nebývá výjimečné, že se na tíživé situaci pokusí někdo další vydělat a inkasovat desítky tisíc jako odměnu. Obrátit se můžete například na organizaci Člověk v tísni.

Splátkový kalendář nově
Nejoblíbenějším způsobem oddlužení byla forma plnění takzvaným splátkovým kalendářem. Dnes dostává tato forma určitých úprav. Vždy se bude přistupovat k odprodeji majetku dlužníka, a to alespoň v určité výši.

Možnosti oddlužení
Při oddlužení může nastat několik situací. Uhradíte veškeré vaše dluhy nebo uhradíte jejich část. Máte možnost splácení 60 % závazků po dobu 3 let nebo 30 % závazků po dobu 5 let. Existuje ale i minimální varianta, ke které se přistoupí po uplynutí 5 let. Musí být uhrazena alespoň minimální částka závazků a prokázáno, že dlužník vynaložil veškeré úsilí k jejich uhrazení.

Požadované doklady
Mění se i seznam požadovaných dokladů. Očekávané příjmy se budou dokládat na následující rok a přehled dosažených příjmů za uplynulý rok.